Magento themes sample settings
Change Style

Select one of sample color theme

 • Body
  Background Color
  Text Color
  Link Color
  Background Image
 • Mainmenu
  Background Color
  Text Color
  Link Color
  Background Image
 • Main Home
  Text Color
  Background Image
 • Footer Static
  Text Color
  Link Color
  Background Image
 • Choose Google Font
  Heading Font
  Body Font
  Menu Font

Algemene Voorwaarden voor www.huitemahandboogsport.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.huitemahandboogsport.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Huitema Handboogsport .
In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Verkoopvoorwaarden voor kruisbogen

Graag informeren wij u over de Nederlandse wetgeving omtrent het bezit, gebruik en aankoop van een Kruisboog.

Aanschaf Kruisboog
In Nederland is de aanschaf van een kruisboog legaal voor een ieder van 18 jaar of ouder. Wij verkopen alleen kruisbogen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Hierom dient u naar de winkel te komen om deze af te halen.

Vervoer
Tijdens het vervoer mag uw kruisboog niet direct beschikbaar zijn voor gebruik. U dient deze dus in een afgesloten tas of koffer te vervoeren.

Gebruik
Een kruisboog mag alleen gebruikt worden op eigen (besloten) terrein. Gebruik op openbaar terrein zoals bos is niet toegestaan. Jagen met een kruisboog is in Nederland niet toegestaan.

Veiligheid
Kruisbogen zijn krachtige wapens en zeker geen speelgoed. Houd de veiligheid van de gebruiker en mogelijke omstanders altijd in acht. Richt nooit op personen en dieren. Zorg dat uw kruisboog niet op scherp staat indien u deze niet direct gaat gebruiken. Ga niet zelf  klussen aan uw kruisboog of pijlen.

Herroepingsrecht van aankoop

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en originele verpakking aan ons geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via harmjan @ huitemahandboogsport .nl.

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huitema Handboogsport is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Huitema Handboogsport.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Huitema Handboogsport te mogen claimen of te veronderstellen.

Huitema Handboogsport streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Huitema Handboogsport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.huitemahandboogsport.nl op deze pagina.